Allmän tandvård

Allmän tandvård

Det är viktig med regelbundna undersökningar för att bibehålla en god tandhälsa. Tidig diagnostik med hjälp av klinisk och röntgenologisk undersökning ger större möjlighet att behandla tandsjukdomarna karies och tandlossning. Vi kontrollerar även bettförhållanden och strävar efter en harmonisk bettfunktion.

Estetisk tandvård

Estetisk tandvård

Vi utför klassisk fyllningsterapi, fasader och behandling av tandborstskador i compositmaterial.
Vi utför även fasader och kronor i porslin.
Vi utför tandblekning.
Allt utförs i beprövade material.

Kron- och broprotetik

Kron- och broprotetik

Vi utför kronor och broar i porslin och porslin/metall i varierande material anpassade till det individuella bettet samt proteser.
Allt tandtekniskt arbete utföres i samarbete med svenska certifierade tandlaboratorier.

Implantatbehandlingar enl Brånemark

Implantatbehandlingar enl Brånemark

Vi utför implantatbehandlingar, kron- och broterapi enligt Brånemark, Nobel Biocare

Salivutredningar

Karies- och salivutredningar

Vi utför salivdiagnostik med mätning av salivssekretion samt analys av bakterieflora.
Vi behandlar med kostanalys, fluor och antibakteriella medel.

Tandreglering